IT компанія «Astwellsoft»

Створення сайтів у Вербилівці

Розробка веб сайтів будь-якої складності з індивідуальним підходом до кожного замовлення.

У першій половині ХХ століття на території села двічі проводились археологічні дослідження, які дали змогу точніше описати давні поселення. В 20-х роках ХХ століття українським археологом Юрієм Полянським у східній окраїні села було знайдено стоянки первісних людей та кам'яні знаряддя праці пізньопалеолітичного періоду. А в 1937 році на багатошаровому поселенні Вербилівці ІІ (урочище Коноплище) виявлено сліди бронзового (2000–800 рр. до н. е.) та давньоруського періоду (ІХ — ХІІІ століття)11. Ці знахідки пізніше описав у своїй книзі дослідник Олег Ратич. Серед знайдених залишків матеріальної культури був фрагмент крем'яної серпоподібної пилки та керамічний матеріал. Відомий археолог Ярослав Пастернак вище згадані крем'яні знаряддя відносив до періоду неоліту (VI–IV тисячоліття до н. е.). Хоча детальний аналіз розкопного матеріалу свідчить про дещо пізніше за хронологією його походження. Окрім того, Я.Пастернак стверджував, що знаряддя, виявлені на території села, є залишками слідів кочівних племен, які, просуваючись вверх по Дністру з околиць Кам'янця-Подільського, добрались до сучасної території північної Тлумаччини. Пізніше вони розділились на дві частини. Одна з них подалася далі вверх Дністром і, дійшовши до устя Гнилої Липи, повер нула на північ. Тим самим ця група і залишила свої сліди перебування, окрім Вербилівець, в селах Дем'янів, Конюшки та Потік.

З 10 вересня по 10 жовтня 1980 року у Вербилівцях була проведена Рогатинська рятівна археологічна експедиція Інституту суспільних наук АН УРСР під керівництвом В. С. Шолом'янцева-Терського.

Візи в США
Створення веб сайтів у Вербилівці

Ми розробили

1500+ проектів